Portfolios > CURRENTLY

Nostalgia
Nostalgia
Plaster, paint, plastic, resin, urethane foam, metal, wood
14 x 14 x 61.25”
2020